Voortgangsbrief windenergie 2017

Datum besluit: 20 februari 2018


De provincie Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om in 2020 een opgesteld vermogen windenergie van 735,5 MW planologisch mogelijk te maken. In de Voortgangsbrief windenergie 2017 beschrijft het college van Gedeputeerde Staten de voortgang van de realisatie van de opgave voor windenergie in 2017 en biedt een doorkijk naar de uitvoering in de komende jaren. In de Voortgangsbrief spreekt het college de verwachting uit dat het afgesproken vermogen aan windenergie zal worden gerealiseerd, maar dat daar 1 à 2 jaar meer tijd voor nodig zal zijn.

Type besluit: GS-vergadering