Beantwoording statenvragen 3361 van GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren met betrekking tot digitaal publiceren van provinciale kennisgevingen

Datum besluit: 6 februari 2018De provincie is gestopt met het publiceren van kennisgevingen in huis-aan-huisbladen en heeft inwoners hierover in de afgelopen maanden geïnformeerd middels advertenties. Provinciale kennisgevingen worden met ingang van 1 januari 2018 alleen nog digitaal gepubliceerd over overheid.nl. GroenLinks, 50PLUS en Partij van de Dieren hebben hierover schriftelijke vragen gesteld. Gedeputeerde Staten geven in hun antwoord aan sinds de invoering van het digitaal publiceren van kennisgevingen in januari 2015 geen signalen te hebben ontvangen dat inwoners moeite ondervinden met het raadplegen van de kennisgevingen op overheid.nl. Ook naar aanleiding van de advertentiecampagne hebben zich geen inwoners gemeld die de kennisgevingen niet meer kunnen raadplegen. Gedeputeerde Staten constateren dat het digitaal publiceren van kennisgevingen niet tot problemen leidt. Mochten zich in de toekomst toch in individuele casus problemen voordoen, dan zullen Gedeputeerde Staten voor de betrokkene maatwerk bieden. Van alle Nederlanders heeft 97,1% toegang tot internet, bij de groep 65+ is dat 88,3% (bron: CBS 2017). Voor degenen die toegang hebben tot internet, heeft het digitaal publiceren van kennisgevingen voordelen. Alle kennisgevingen van de verschillende overheden staan bij elkaar en met de e-mailservice op overheid.nl kunnen alle gewenste kennisgevingen actief worden toegezonden.

Type besluit: GS-vergadering