Regionale Energiestrategie Drechtsteden

Datum besluit: 6 februari 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten de ‘Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050’ en de ‘Samenwerkingsagenda 2018 Drechtsteden Energieneutraal 2050’ aan te gaan. De regio Drechtsteden heeft de afgelopen anderhalf jaar als pilotgebied gefungeerd onder de landelijke Green Deal ‘Pilots Regionale Energiestrategieën’. De regio is akkoord met de gezamenlijke strategie. De samenwerkingsovereenkomst is bedoeld om afspraken te maken over de samenwerking en de agenda voor 2018 en verder. De partijen die meedoen zijn o.a. gemeentes, energiecoöperaties, HVC, woningcorporaties, waterschappen, woningbouwverenigingen, de Rabobank, Stedin Netbeheer en de Duurzaamheidsfabriek. De Provincie Zuid-Holland draagt financieel o.a. bij aan de versterking van het regionaal energieloket en de inzet van een regionale energieregisseur. De partijen maken afspraken over het Van Aardgas Los gaan, energiebesparing, uitfaseren van benzine en het opwekken van duurzame energie.

Type besluit: GS-vergadering