Behandelvoorstel motie 775 Besluitvorming Locatie F N57 Entree Zuid

Datum besluit: 16 januari 2018


Tijdens de behandeling van het voorstel voor de partiële herziening VRM windenergie op 20 december jl. in Provinciale Staten is motie 775 aangenomen over de windlocatie N57 Entree Zuid. Met dit behandelvoorstel informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de wijze waarop zij uitvoering geven aan deze motie.

Type besluit: GS-vergadering