Besluit tot wijziging Maatregelenpakket erfgoedlijnen

Datum besluit: 16 januari 2018


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Besluit tot wijziging van het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 vastgesteld. Met deze wijziging wordt de rechtspersoon die subsidie kan aanvragen voor het project Fort Prins Frederik gewijzigd van Erfgoed Fort Prins Frederik B.V. naar de gemeente Goeree-Overflakkee. Aanleiding voor deze wijziging is dat de eigendomssituatie van Fort Prins Frederik per 1 februari 2018 wijzigt.

Type besluit: GS-vergadering