GS-brief over circulaire economie

Datum besluit: 16 januari 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten te starten met een uitwerking van een beleidskader voor circulaire economie. Dit is een van de vernieuwingsambities in het kader van de vernieuwing van het Omgevingsbeleid. Ook heeft de provincie besloten een Transitiecampus op te richten. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie, de in Zuid-Holland aanwezige universiteiten en VNO-NCW West, met als doel tot innovatieve oplossingen te komen naar circulariteit.

Type besluit: GS-vergadering