Herziene vaststelling subsidie op grond van de subsidieregeling Asbest eraf zonnepanelen erop voor Visser-Boer VOF te Numansdorp

Datum besluit: 16 januari 2018


Het besluit waarmee de subsidie voor Visser-Boer VOF, op grond van de subsidieregeling Asbest eraf zonnepanelen erop, op nihil was vastgesteld, wordt herzien en de oorspronkelijk vastgestelde subsidie blijft in stand. Het bedrijf heeft voldoende aangetoond dat de vertraging bij de realisatie van de gesubsidieerde activiteiten niet voorzienbaar was. Daarom is toepassing gegeven aan de hardheidsclausule.

Type besluit: GS-vergadering