Herziene vaststelling subsidie asbest eraf zonnepanelen erop voor VOF Pennings en Ammerlaan te Kouderkerk aan de Rijn

Datum besluit: 16 januari 2018


Het besluit waarmee de subsidie voor VOF Pennings en Ammerlaan, op grond van de subsidieregeling Asbest eraf zonnepanelen erop, op nihil was vastgesteld, wordt herzien en de oorspronkelijk vastgestelde subsidie blijft in stand. Het bedrijf heeft voldoende aangetoond dat de vertraging bij de realisatie van de gesubsidieerde activiteiten niet voorzienbaar was. Daarom is toepassing gegeven aan de hardheidsclausule.

Type besluit: GS-vergadering