Financieel toezicht begroting 2018

Datum besluit: 16 januari 2018


Het ministerie van BZK voert het financieel toezicht op de provincies. Naar aanleiding van de Begroting 2018 en de jaarstukken 2016 is de minister van oordeel dat de provincie Zuid-Holland onder de repressieve toezichtsvorm kan blijven. Dit betekent dat de begroting van de provincie op orde is.

Type besluit: GS-vergadering