Verlenging Letter of lntent betreffende het vertrek van Unilever Research & Development Center

Datum besluit: 16 januari 2018


Unilever, de gemeente Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland en de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben op 7 juli 2017 een Letter of Intent ondertekend, waarin is afgesproken samen te onderzoeken welke mogelijkheden dit gebied heeft om te komen tot een passende transformatie. Werkgelegenheid en een goede ruimtelijke invulling zijn hierbij essentieel. De Letter of Intent eindigde op 31 december 2017. Afgesproken is om de Letter of Intent te verlengen tot 31 maart 2018.

Type besluit: GS-vergadering