Wijziging volgorde plaatsvervangende secretarissen

Datum besluit: 16 januari 2018Gedeputeerde Staten hebben besloten om per 1 januari 2018 de volgorde van plaatsvervangend provinciesecretarissen aan te passen in:
1. de heer J.C. van Ginkel, directeur
2. mevrouw G.M. Smid-Marsman, ambtelijk opdrachtgever/directeur
3. de heer M.G. Visser, afdelingshoofd Bestuur
4. de heer A. Veldhof, afdelingshoofd Ruimte, Wonen en Bodem
5. mevrouw I.A. Kenter, afdelingshoofd Financiële en Juridische Zaken

Type besluit: GS-vergadering