Beantwoording schriftelijke vragen nr. 3357 (PvdA, PvdD, GL, 50Plus en PVV) over rechterlijke uitspraak afschot smient

Datum besluit: 23 januari 2018De PvdA, PvdD, GL, 50PLUS en PVV hebben schriftelijke vragen gesteld over een recente uitspraak van de voorzieningenrechter. Deze uitspraak ging over de goedkeuring van het faunabeheerplan voor de smient. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. In het antwoord is aangegeven wat de stand van zaken is en hoe de verdere procedure eruit ziet. De eerstvolgende stap in deze procedure is dat Gedeputeerde Staten een besluit moeten nemen over twee ingediende bezwaarschriften.

Type besluit: GS-vergadering