Beantwoording Statenvragen 3354 VVD Hoekse Lijn

Datum besluit: 23 januari 2018


Bij de ombouw van de spoorlijn (Schiedam- Hoek van Holland) naar een metroverbinding (Hoekse Lijn) zijn veel problemen gerezen die tot forse vertraging hebben geleid. In Provinciale Staten zijn door de VVD-fractie vragen gesteld over deze vertraging. In antwoord op de vragen stellen GS vast dat de gemeenteraad Rotterdam een eigen onderzoek is gestart. De evaluatie van de gemeente Rotterdam zal naar verwachting de nodige lessen opleveren. De provincie heeft in haar organisatie de nodige beheersmaatregelen getroffen om dit soort problemen tijdig te signaleren, onder meer vastgelegd in de Regeling Projecten. In het algemeen heeft het projectbureau van de gemeente Rotterdam een goede reputatie in het begeleiden van grote projecten. GS gaan er van uit dat het hier een eenmalige kwestie van ongelukkige samenloop van omstandigheden is. De provincie zal de mogelijkheden en wenselijkheid van een bijdrage voor de doortrekking van de Hoekse Lijn naar Hoek van Holland Strand onderzoeken.

Type besluit: GS-vergadering