Behandelvoorstel motie 754

Datum besluit: 23 januari 2018


De provincie Zuid-Holland streeft goede en veilige verbindingen na. Zij is betrokken bij de opstelling door het Rijk van een nieuw Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Dit SPV moet een nieuwe impuls geven aan het verkeersveiligheidsbeleid waarin de integrale benadering van verkeersveiligheid centraal komt te staan. In dit proces zal de provincie allianties verkennen die bijdragen aan een verbetering van de veiligheid van onze infrastructuur en die implementeren in de provinciale aanpak van de verkeersveiligheid op onze weg- en fietsinfrastructuur. In de komende jaren zal door middel van concrete acties en communicatie in samenwerking met bestaande en nieuwe partners stap voor stap vorm gegeven worden aan onze lange-termijn ambitie op het gebied van veilig gedrag in het verkeer.

Type besluit: GS-vergadering