Convenant Shell, Gemeente Rijswijk, Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (Vertrek van Shell uit Rijswijk en de toekomstige invulling van Kessler Park)

Datum besluit: 23 januari 2018


Met het voornemen van Shell om uit de Plaspoelpolder in Rijswijk te vertrekken, is een gezamenlijk ambitie ontstaan om de gevolgen van dit vertrek inzichtelijk te maken en dit vertrek zorgvuldig en op een voor de verschillende betrokken partijen (Shell, gemeente Rijswijk, gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, MRDH) aanvaardbare manier te realiseren. Daartoe is een convenant opgesteld waarin de betrokken partijen hun intenties uitspreken en afspraken maken over het te doorlopen proces, de daarbij behorende planning en het benodigde budget.

Type besluit: GS-vergadering