Innovatiepact Greenport West-Holland

Datum besluit: 23 januari 2018


Greenport West-Holland is de mondiale tuinbouwkern voor voeding, gezondheid en welbevinden. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen zetten zich in door samen te werken aan een gezonde toekomst. Greenport West-Holland wil er zorg voor dragen dat de Greenport het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld blijft door het internationale knooppunt voor technologische en businessinnovatie te blijven. Dit onder de noemer van Feeding & Greening Megacities. Om deze ambitie tot uitvoering te brengen hebben partijen besloten om een samenwerkingsovereenkomst (verder genoemd Innovatiepact of het pact) af te sluiten. Met het akkoord wordt een programmaregisseur aangesteld die fungeert als aanjager en verbinder die projecten ondersteunt om belemmeringen weg te nemen, projecten te verbinden, financierbaarheid van projecten te verbeteren, nieuwe projecten te initiëren, innovaties te signaleren en de voortgang van het halen van de doelstellingen te monitoren. Het Innovatiepact Greenport West-Holland wordt afgesloten voor 3 jaar. Daarna kijken de partijen op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet. De ondertekening van het akkoord vindt plaats op 2 februari 2018.

Type besluit: GS-vergadering