Overdracht bevoegdheid omgevingsvergunning windenergie aan gemeente Brielle

Datum besluit: 23 januari 2018


De gemeente Brielle wil op de locatie N57 Entree Noord 6 tot 9 MW aan windenergie realiseren. De provincie is normaliter bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning, maar kan op grond van de Electriciteitswet die bevoegdheid overdragen aan de gemeente. Daarvan maken Gedeputeerde Staten nu gebruik, waardoor de gemeente de benodigde procedures zelf kan afhandelen. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en provincie.

Type besluit: GS-vergadering