Beantwoording schriftelijke vragen 3356 Statenfractie PvdD over aan lot overlaten en onnodig laten lijden aangeschoten eenden Krimpenerwaard

Datum besluit: 30 januari 2018


De PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld over een op Facebook gepubliceerd filmpje van een jager. Op dit filmpje zou te zien zijn dat het handelen van de jager leidt tot onnodig lijden bij één of meer wilde eend(en). Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. In het antwoord is aangegeven dat de filmbeelden onvoldoende aanleiding geven om te oordelen dat er sprake is van verwijtbaar handelen.

Type besluit: GS-vergadering