Beantwoording statenvragen 3355 van VVD-fractie inzake interview NS-topman over regionale lijnen

Datum besluit: 30 januari 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3355 van de VVD inzake een interview met de NS-topman in de Volkskrant over onder andere regionale spoorlijnen vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven desgevraagd aan dat NS niet mede heeft ingeschreven op de aanbesteding door de Provincie van de openbaar vervoerconcessie Drechtsteden – Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. De Merwedelingelijn maakt deel uit van deze concessie. NS heeft aangegeven dat topman Van Boxtel op dit punt in de media verkeerd is geciteerd daar waar het de Merwedelingelijn betreft. Tevens wordt in de beantwoording verwezen naar het door NS zelf geformuleerde en op de eigen website geplaatste standpunt ten aanzien van deelname aan aanbestedingen van regionale lijnen.

Type besluit: GS-vergadering