Statenvragen 3358 PvdD - Sociale problematiek boeren door schaalvergroting

Datum besluit: 30 januari 2018GS (Gedeputeerde Staten) hebben hun antwoorden op Statenvragen ‘Sociale problematiek boeren door schaalvergroting’ vastgesteld. Deze vragen zijn afkomstig van de PvdD.

Type besluit: GS-vergadering