Subsidievaststelling Tympaan - Boekjaar tot en met 30 juni 2017

Datum besluit: 30 januari 2018


Provinciale Staten hebben besloten de boekjaarsubsidie per 30 juni 2017 aan het Tympaan Instituut te beëindigen. In het kader van de subsidievoorwaarden heeft Tympaan Instituut het jaarverslag en de jaarrekening voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017 ingezonden. Tympaan Instituut heeft de activiteiten conform het werkplan 2017 uitgevoerd. De boekjaarsubsidie is vastgesteld op het bedrag van maximaal € 837.520,00.

Type besluit: GS-vergadering