Afhandelvoorstel motie 632 PvdD - Symposium Bloem- en kruidenrijk grasland

Datum besluit: 9 januari 2018Op 29 juni 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten de motie 632 ‘Symposium Bloem- en kruidenrijk grasland’ van de Partij voor de Dieren aangenomen. Aan de motie is door het college uitvoering gegeven door het organiseren van een symposium op 31 maart 2017, gericht op melkveehouders. Tijdens deze bijeenkomst zijn kennis en ervaringen gedeeld over het economisch belang van bloem- en kruidenrijk grasland door experts uit de agrarische sector en de bankwereld en melkveehouders. De eerste stap in de richting van innovatieve oplossingen om bloem- en kruidenrijk grasland in te voeren in de gangbare melkveehouderij is door het symposium gezet.

Type besluit: GS-vergadering