Beantwoording schriftelijke vragen 3353 PvdA - Besteding Klijnsma-gelden

Datum besluit: 9 januari 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot de besteding van Klijnsma-gelden in Zuid-Holland vastgesteld. De vragen zijn door de Statenfractie van PvdA gesteld. Het monitoren van de besteding van deze gelden is geen provinciale taak. Het betreft een decentralisatie-uitkering en geen specifieke uitkering. Dit betekent dat gemeenten niet verplicht zijn de middelen uit te geven aan het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid. Het Rijk is betrokken als stelselverantwoordelijke. Over de monitoring heeft het Rijk bestuurlijke afspraken gemaakt met de VNG.

Type besluit: GS-vergadering