Beantwoording schriftelijke vragen 3352 Statenfractie SP Bestemming bunker Clingendael

Datum besluit: 9 januari 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot de bestemming bunker Clingendael vastgesteld. De vragen zijn door de fractie van SP gesteld naar aanleiding van een artikel in dagblad de Telegraaf van 15 november met als titel ‘Unieke bunker niet verkwanselen’. De vragen hebben betrekking op de toekomstige eigendomssituatie, de provinciale kijk op de cultuurhistorische waarde van het object, een mogelijk toekomstige functie en de mogelijke rol van de provincie daarbij. In de beantwoording is aangegeven dat de provincie de cultuurhistorische waarde van het object onderschrijft, maar dat de provincie zelf geen erfgoed aankoopt. De mogelijkheden om de bunker voor publiek beleefbaar en toegankelijk te maken zijn daarmee beperkt.

Type besluit: GS-vergadering