Kansen en Schuurpunten inzake Strategische Visie Krimpenaarwaard

Datum besluit: 9 januari 2018Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) reageren met dit beluit op het verzoek van Provinciale Staten (PS (Provinciale Staten)), bij besluit op 13 september 2017, aan GS om de kansen en schuurpunten op de 8 thema’s van de “Strategische Visie Krimpenerwaard” in beeld te brengen. De strategische visie is in april 2015 door de Waardcommissie Krimpenerwaard toegestuurd aan PS. De door GS geobserveerde kansen en schuurpunten worden in beeld gebracht over de breedte van de betrokken beleidsvelden en in relatie tot het vigerende en voorgenomen beleid van de provincie Zuid-Holland. Deze beoordeling is beleidsarm. Het besluit dient mede ter voorbereiding van een ontmoeting tussen de ‘verkenner’, mevrouw Sybilla Dekker en PS op 17 januari 2018. Tijdens deze ontmoeting zal zij het door haar opgetelde Plan van Aanpak, ten behoeve van het verkenningsproces dat volgt op de strategische visie, bespreken met PS.

Type besluit: GS-vergadering