Pluryn Hoenderloo Groep - Nieuwe beslissing op bezwaar vaststelling boekjaarsubsidie jeugdzorg 2014

Datum besluit: 9 januari 2018


De provincie heeft het in 2015 ingediende bezwaar tegen een lagere boekjaarsubsidievaststelling 2014 van de Pluryn Hoenderloo Groep toch gegrond verklaard. De aanleiding is de uitspraak van de Raad van State waarin zij Pluryn Hoenderloo Groep in het gelijk stelt op het ingediende hoger beroep. Op basis van overschrijding van de inkomensnorm zoals was vastgelegd in artikel 22, 4e lid van de Subsidieregeling jeugdzorg voor 2014 had de provincie de boekjaarsubsidie jeugdzorg 2014 voor de Pluryn Hoenderloo Groep lager vastgesteld. De provincie neemt de uitspraak van de Raad van State over: de verlaging van de subsidie wegens overschrijding van de inkomensnorm mag niet worden toegepast. De provincie herroept daarom het lager vaststellen van de maximale subsidie voor de Pluryn Hoenderloo Groep in boekjaarsubsidie jeugdzorg 2014. De provincie is sinds 2015 niet langer verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze verantwoordelijkheid is naar de gemeenten gegaan.

Type besluit: GS-vergadering