Proces besluitvorming uitvoeringsbesluit N207 Zuid

Datum besluit: 9 januari 2018De provincie werkt samen met de regio en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de N207. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een gezamenlijk met de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn voorbereid Uitvoeringsbesluit N207 Zuid – Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen Hazerswoude Dorp. GS (Gedeputeerde Staten) hebben dit Uitvoeringsbesluit N207 Zuid op 29 augustus 2017 vastgesteld en door de gemeenteraad van Waddinxveen op 11 oktober 2017. De behandeling door de Statencommissie Verkeer en Milieu is opgeschort in afwachting van besluitvorming in Alphen aan den Rijn. Alphen aan den Rijn heeft namelijk een aangepast besluit genomen. Met deze brief geeft Gedeputeerde Staten uitleg aan de Provinciale Staten hoe dat het besluit van Alphen zich verhoudt tot het voorliggende Uitvoeringsbesluit. Het aangepaste besluit van de gemeente Alphen aan den Rijn is een vereenvoudigde variant van het oorspronkelijke Uitvoeringsbesluit. Daarmee past het besluit van Alphen aan den Rijn binnen het voorliggende Uitvoeringsbesluit. Provinciale Staten kunnen het voorliggende Uitvoeringsbesluit nemen. De komende periode werkt de provincie samen met de beide gemeenten de plannen verder uit en starten de benodigde (MER)onderzoeken op. ln deze onderzoeken nemen we ook de gemeentelijke minimale variant mee. Mocht bij deze nadere uitwerking blijken dat de minimale variant onvoldoende oplossing biedt, treden we hierover in overleg met de gemeente.

Type besluit: GS-vergadering