Aanpak Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland

Datum besluit: 10 juli 2018Voor het Omgevingsbeleid stelt de provincie een Leefomgevingstoets op waarin de kwaliteit van de leefomgeving wordt beschreven, uitgaande van de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling. Daarop aanvullend worden voor de beleidsrijke onderdelen ook de effecten van het nieuwe beleid op de leefomgeving onderzocht. In de 'Startnotitie Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland' wordt de afbakening van het onderzoek omschreven.

Type besluit: GS-vergadering