Beantwoording Statenvragen 3412 GroenLinks, 50PLUS en PvdD Luchtvaartbrief

Datum besluit: 10 juli 2018


Naar aanleiding van de luchtvaartbrief van gedeputeerde Bom-Lemstra d.d. 29 mei 2018 zijn er door GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren Statenvragen gesteld. Men vraagt het College helderheid te verschaffen voorafgaand aan de bespreking van Rotterdam The Hague Airport in de commissie Verkeer en Milieu. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3412 van GroenLinks met betrekking tot de luchtvaarbrief vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering