Beantwoording Statenvragen 3413 PVV mindervalide mensen in het nauw bij reizen Waterbus

Datum besluit: 10 juli 2018In reactie op het bericht 'Waterbus discrimineert mensen met rolstoelen’ in het Algemeen Dagblad van 21 juni 2018 zijn door de heer Groenendijk (PVV) Statenvragen gesteld over de toegankelijkheid van de Waterbusdiensten. De directe van de Waterbus heeft inmiddels een gesprek gehad met de getroffen persoon en op basis hiervan maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen met een functiebeperking die gebruik maken van een driewielfiets of rolstoel niet mee kunnen met de Waterbus. Een honderd procent-garantie kan niet worden gegeven omdat bij ook zeer grote drukte altijd voldoende vluchtruimte vrij moet worden gehouden. Met de getroffen reiziger wordt in het najaar van 2018 nog een evaluatiegesprek gehouden.

Type besluit: GS-vergadering