Beslissing op bezwaar tegen besluit van 26 januari 2018 inzake herbeplanting van bomen op perceel in gemeente Noordeloos

Datum besluit: 10 juli 2018Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren tegen het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het niet voldoen aan de herbeplantingsverplichting als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming ongegrond verklaard. Hierbij is het advies van de bezwarencommissie gevolgd. In december 2014 heeft bezwaarde een houtopstand geveld. Uit de Wet natuurbescherming volgt dat binnen drie jaar de houtopstand te worden herbeplant. Bezwaarde is in overtreding aangezien daar geen gevolg aan is gegeven. De last onder dwangsom is bedoeld om ervoor te zorgen om alsnog een houtopstand terug te planten.

Type besluit: GS-vergadering