Brief aan Provinciale Staten over flexibiliteit in de Verordening ruimte

Datum besluit: 10 juli 2018


Op verzoek van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten een brief opgesteld met achtergrondinformatie voor een discussie in Provinciale Staten over de wenselijkheid en de voor- en nadelen van meer flexibiliteit in de Verordening ruimte en de toekomstige Omgevingsverordening. Meer flexibiliteit vergroot de afwegingsruimte voor gemeenten, hetgeen één van de doelstellingen is van de Omgevingswet. Provinciale Staten hebben gevraagd de brief nog aan te vullen met betrekking tot de rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en de mogelijkheden om financiële voordelen die kunnen ontstaan als gevolg van een ontwikkeling ten goede te laten komen aan het gebied. In deze nieuwe versie van de brief zijn deze punten toegevoegd.

Type besluit: GS-vergadering