Doorontwikkeling Recreatieve Routenetwerken

Datum besluit: 10 juli 2018De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de aanleg van recreatieve routenetwerken voor paardrijden, varen, fietsen en wandelen. Om de kwaliteit van deze netwerken op peil te houden en bestaande knelpunten op te lossen, is een inventarisatie gedaan naar de huidige 'conditie' van de routenetwerken. Ook is verkend hoe in andere provincies het routebeheer wordt georganiseerd. Op basis daarvan zijn door een grote groep betrokken partijen, aanbevelingen gedaan voor het vervolg.

Een belangrijke aanbeveling is het oprichten van een zogenaamd 'routebureau' waarin de verschillende routepartners samenwerking aan bijvoorbeeld beheer en onderhoud en informatievoorziening aan recreanten. Gedeputeerde Staten willen de haalbaarheid van dit routebureau onderzoeken, waarbij de inzet is om het routebureau nog onder het huidig college (voor de zomer van 2019) op te richten.

Type besluit: GS-vergadering