Groene inpassing bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard

Datum besluit: 10 juli 2018


Met de bestuursovereenkomst van november 2009 hebben Rijk, provincie en de drie betrokken gemeenten (Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam) aangegeven zich in te spannen om bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, als één van de alternatieve locaties Hoeksche Waard, te realiseren. Het Rijk en de provincie hebben in de bestuursovereenkomst ook financiële bijdragen in de vorm van subsidies toegezegd. Door de provincie is een bijdrage van maximaal € 9 miljoen toegezegd, specifiek gericht op een groene inpassing van het bedrijventerrein. Met de GS-brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over het voornemen deze subsidie toe te kennen.

Type besluit: GS-vergadering