Vaststellen twee brieven inzake de samenstelling van de Raad van Commissarissen (inmiddels Raad van Toezicht) van RTV Rijnmond

Datum besluit: 10 juli 2018


Gedeputeerde Staten beantwoorden twee brieven over de samenstelling van de Raad van Commissarissen van RTV-Rijnmond. De provincie had in het verleden een subsidierelatie met de regionale omroepen en moest statutair goedkeuring verlenen voor het wijzigen van de samenstelling van de Raad van Commissarissen. RTV-Rijnmond en de provincie hebben al sinds enige jaren geen subsidierelatie meer. Dit voorjaar heeft Rijnmond de statuten op deze situatie aangepast. Daarmee heeft de provincie geen rol meer ten aanzien van RTV-Rijnmond. De Raad van Commissarissen heeft een brief gestuurd waarbij ze een eerder ingediend verzoek tot goedkeuring intrekken vanwege de nieuwe statuten. Gedeputeerde Staten laten in brieven weten aan de Raad van Commissarissen en een oud-lid van de Raad van Commissarissen, akkoord te gaan met het intrekken van het verzoek. Daarnaast staat in de brieven aangegeven dat hiermee opnieuw een besluit moet worden genomen over het wijzigen van de samenstelling.

Type besluit: GS-vergadering