Aanpassing Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming inzake tegemoetkomingen fruitschade

Datum besluit: 3 juli 2018


Schade die in het wild levende dieren aanrichten aan landbouwgewassen, komt onder voorwaarden in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State past de provincie de beleidsregels aan die betrekking hebben op het vergoeden van schade door vogels aan fruit. Hierbij wordt een eigen risico vastgesteld van 40%. In voorkomende gevallen vergoedt de provincie dus 60% van de aangerichte schade.

Type besluit: GS-vergadering