Beantwoording statenvragen 3411 verantwoordingsdag 2018 met betrekking tot Cultuur

Datum besluit: 3 juli 2018


Tijdens de Zuid-Hollandse dag van de verantwoording zijn vragen gesteld met betrekking tot cultuur. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen als Statenvragen behandeld en beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering