Beantwoording statenvragen 3399 met betrekking tot duidelijkheid inzake met PFOA vervuilde grond Sliedrecht-Noord

Datum besluit: 3 juli 2018Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen 3399 van PVV met betrekking tot 'Duidelijkheid inzake met PFOA vervuilde grond Sliedrecht-Noord' vastgesteld. In de beantwoording wordt ingegaan op het verplaatsen van grond van gemeente Papendrecht naar de gemeente Sliedrecht.

Type besluit: GS-vergadering