Beantwoording statenvragen verantwoordingsdag 2018 met betrekking tot biodiversiteit en landbouw

Datum besluit: 3 juli 2018


Tijdens de Zuid-Hollandse dag van de Verantwoording 2018 zijn vragen gesteld met betrekking tot biodiversiteit en landbouw. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen als Statenvragen behandeld en beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering