Beantwoording Statenvragen SP 3400 Besteding subsidie Stichting Fort aan Zee en staat van het Fort aan den Hoek van Holland

Datum besluit: 3 juli 2018Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot de besteding subsidie Stichting Fort aan Zee en staat van het Fort aan den Hoek van Holland vastgesteld. De vragen zijn door de fractie van SP gesteld naar aanleiding van een artikel in dagblad NRC van 1 juni met als titel 'Ruzie over Fort Hoek van Holland'. De vragen hebben betrekking op een vertrouwelijk brief van de gemeente Rotterdam, de subsidies die de provincie aan het Fort heeft verleend, de museale functie van het Fort en de onderhoudsstaat van het Fort.

Type besluit: GS-vergadering