Intentieverklaring A12 Gouda - De Meern

Datum besluit: 12 juni 2018


In het in 2017 vastgestelde Regionaal Verkeers en Vervoers Plan (RVVP)-Midden Holland hebben de betrokken gemeenten afgesproken bij het rijk te gaan lobbyen voor een betere aansluiting van de N11 op de A12. In overleg met de Provincie is besloten om de hele corridor van Gouda tot aan de Meern onder de aandacht van de minister te brengen. Hiertoe ondertekenen de beide provincies en de aanliggende gemeenten, alsmede de verenigde werkgevers, binnenkort een intentieverklaring. De verkeersdruk op de A12 is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Regelmatig zijn er, vooral bij Nieuwerbrug en Bodegraven, files en vertragingen. Dit heeft ook z’n weerslag op het aangrenzende regionale (N11), als ook lokale, wegennet. De verwachting is dat door de economische groei, maar ook tal van op stapel staande ruimtelijke ontwikkelingen, de stagnatie toeneemt. Naar de mening van de ondertekenende partijen wordt het tijd voor actie. De A12 Gouda/De Meern is een vastgesteld knelpunt in de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het rijk. Gedeputeerde Vermeulen heeft aangeboden om dit najaar deze problematiek bij het rijk onder de aandacht te brengen en na te gaan of een gezamenlijke (pre)verkenning in 2019 gestart kan worden.

Type besluit: GS-vergadering