Rapportage Uitvoering subsidies bedrijventerreinen 2017

Datum besluit: 12 juni 2018


Dankzij de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) is in 2017 bijna 170 hectare verbeterd bedrijventerrein opgeleverd. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de provincie Zuid-Holland. Gemeenten konden tot 2013 subsidie aanvragen voor het opknappen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld om de wegen en de parkeersituatie te verbeteren of het terrein beter te ontsluiten. Met de subsidieregeling wil de provincie ervoor zorgen dat bestaande terreinen aantrekkelijk blijven voor bedrijven, zodat er minder snel behoefte is aan nieuwe terreinen. In 2017 zijn 11 projecten succesvol afgerond, waaraan de provincie bijna € 9 miljoen subsidie heeft bijgedragen. Inclusief deze projecten staat de teller in de collegeperiode 2015 – 2019 inmiddels op 484 hectare verbeterd bedrijventerrein. De subsidieregeling is gesloten, maar de uitvoering van de laatste projecten loopt nog zeker door tot 2022.

Type besluit: GS-vergadering