Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland

Datum besluit: 12 juni 2018


Innoverende MKB bedrijven binnen de topsectoren kunnen een beroep doen op de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland. Deze regeling is ten aanzien van de Research & Development (R&D) samenwerkingsprojecten technisch gewijzigd. Dit zijn subsidies van maximaal € 200.000 subsidie (R&D klein) en van maximaal € 350.000 subsidie (R&D groot) waarbij bij beide maximaal 35% van de projectkosten voor subsidie in aanmerking komt en het gaat om twee of meer MKB ondernemingen die samenwerken en gezamenlijk de lasten en het risico dragen. Het project bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Deze R&D projecten dienden conform de regeling (artikel 4.3 en artikel 5.3) een minimaal kwaliteitsniveau van de te subsidiëren activiteiten te bereiken. Als subsidievereiste was opgenomen dat aan de aanvragen tenminste 50 punten worden toegekend op basis van de tendercriteria uit artikel 4.6 en artikel 5.6. Aanvragen die hier niet aan voldoen, kwamen hierdoor niet voor subsidie in aanmerking. Dit minimale kwaliteitsniveau is uit de subsidieregeling verwijderd, ook als een project minder dan 50 punten scoort is een subsidieverlening (mits het plafond toereikend is) mogelijk. Immers worden in een tenderprocedure alle aanvragen ten opzichte van elkaar gewogen en het kan zo zijn dat alle ingediende projecten voldoende zijn maar minder scoren omdat er nog betere projecten zijn ingediend.

Type besluit: GS-vergadering