Beantwoording brief van Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht gericht aan de Statenleden van PS van 24 april 2018

Datum besluit: 18 juni 2018


Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland vragen gesteld over de voorgenomen bouw van een windturbine op Krabbegors in Dordrecht en de rol hierbij van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, HVC en Gemeente Dordrecht. De initiatiefnemer (HVC) heeft voor de bouw van de windturbine een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De procedure voor deze vergunningaanvraag loopt nog en Bewonerscomité LindtWind heeft op deze aanvraag zienswijzen ingediend. In een brief aan Provinciale Staten stelt Bewonerscomité LindtWind vragen over de beantwoording van de zienswijzen die zijn opgenomen in de concept 'nota van beantwoording'. Gedeputeerde Staten gaan niet inhoudelijk in op de beantwoording van de vragen omdat na besluitvorming voor Bewonerscomité LindtWind de mogelijkheid bestaat om in beroep te gaan tegen de verleende vergunning.

Type besluit: GS-vergadering