Beantwoording vraag van particulier over houtstook en gezondheid

Datum besluit: 18 juni 2018


Een particulier heeft in een mailbericht aan de provincie Zuid-Holland zijn zorgen geuit over het toenemende gebruik van houtstook bij woningen. Hij vraagt de provincie om hier iets aan te doen. In hun antwoord geven Gedeputeerde Staten aan wat de provincie doet aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Hoewel houtstook bij woonhuizen een gemeentelijke bevoegdheid is ondersteunt de provincie een aantal acties van Platform Houtrook met het doel om de overlast door houtstook voor bewoners te verlagen. De provincie ziet het stoken van hout en andere biomassa niet als een gewenste oplossing in de energietransitie. Biomassa is een waardevolle grondstof die beter kan worden ingezet voor het maken van hoogwaardige producten in plaats van deze te verbranden.

Type besluit: GS-vergadering