Beantwoording schriftelijke vragen 3397 GL - Natuurcompensatie uitbreiding Madurodam

Datum besluit: 18 juni 2018


Statenlid Sahin van Groen Links heeft diverse vragen gesteld over de mogelijke uitbreiding van Madurodam ten koste van 0,6 hectare van de Scheveningse Bosjes en de mogelijke herplant daarvan op een vervangende locatie. Gedeputeerde Staten schetsen de context daarvan in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel ‘houtopstanden’). Gedeputeerde Staten geven daarbij aan dat de definitieve beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming zal plaatsvinden op het moment dat de gemeente de desbetreffende melding doet en ontheffing aanvraagt ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting van dezelfde grond.

Type besluit: GS-vergadering