Wijziging brief Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017

Datum besluit: 18 juni 2018


Gedeputeerde Staten hebben een wijziging vastgesteld in een brief aan Holland Rijnland over de Regionale Woonagenda. Deze wijziging gaat over de locatie Zwethof in Zoeterwoude. De wijziging is aangebracht naar aanleiding van een reactie van Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering