Beantwoording Statenvragen 3407 verantwoordingsdag 23 mei 2018 - Leefmilieu

Datum besluit: 26 juni 2018


Tijdens de Zuid-Hollandse dag van de Verantwoording zijn vragen gesteld met betrekking tot een schonere bodem en het beter benutten van bodem en ondergrond. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen als Statenvragen behandeld en beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering