Beantwoording vragen inwoners van Zuid-Holland 3406 Economie

Datum besluit: 26 juni 2018


Tijdens de Zuid-Hollandse dag van de Verantwoording zijn vragen gesteld met betrekking tot een groeiende, duurzame en innovatieve economie. Meer in het bijzonder ging het om vragen welke actie de provincie onderneemt of voornemens is te ondernemen om hierbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen en wat de rol is van de provincie bij de gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen als Statenvragen behandeld en beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering