Beantwoording Statenvragen 3408 verantwoordingsdag 23 mei 2018 - Energietransitie

Datum besluit: 26 juni 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van vragen vanuit tafel 7 'Energietransitie' van de verantwoordingsdag vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering